Preisangaben gültig ab 01. Januar 2007 für Zahlungen in Euro

Honorar und Bezahlung

Es gilt ein Mindestrechnungsbetrag von EUR 25,00.

Alle Beträge verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Tarife werden anhand der Anzahl der Wörter in der Zielsprache berechnet, wenn zwischen czechtranslations und Auftraggeber nichts anderes vereinbart wurde.

Rechnungen sind spätestens innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang in der Währung, die auf der Rechnung angegeben ist, fällig.

czechtranslations kann bei Vertragsabschluss jeden Zeitraum festlegen, ob der Rechnungsbetrag bei der Lieferung per Nachnahme bezahlt werden muss.

Eventuelle außergerichtliche Inkassokosten bei nicht fristgemäßer Bezahlung gehen ganz auf Rechnung des Auftraggebers.

Übersetzungen - auch ein Festpreis kann zwischen czechtranslations und dem Kunden vereinbart werden.

Korrekturen - Normseite A4, die letzte Seite zählt immer als volle Normseite, auch wenn sie nicht voll bedruckt ist

Dolmetschen - Berechnung nach Stunden, 1 Std. / 45-65 Euro je nach Schwierigkeitsgrad, zur Arbeit des Dolmetschers zählt auch die alleinige Anwesenheit beim Auftraggeber, auch wenn noch nicht gedolmetscht wird. Bei Aufträgen ausserhalb Münchens trägt der Kunde die  Anreise- und eventuell anfallende Unterkunftskosten - Gebühren nach Absprache mit czechtranslations

Zuschläge  - für Expressarbeiten

Rabatte - möglich für Stammkunden, für nicht eillige Auftäge, jedoch nur nach Vereinbarung mit czechtranslations

Der Preis einer guten Übersetzung
Der Preis für eine Übersetzung berechnet sich grundsätzlich nach der übersetzten Textmenge, die nach der Anzahl der Zeilen (eine "Normzeile" besteht aus 55 Anschlägen inkl. Leerzeichen) oder der Wörter bestimmt wird, nach der Fremdsprache, nach dem Schwierigkeitsgrad des zu übersetzenden Textes sowie der Eilbedürftigkeit.

Aus diesem Grund ist es unmöglich, pauschale Angaben zu den Kosten einer Übersetzung zu machen, und deshalb biete ich Ihnen hier die Möglichkeit, mir den konkreten Text komfortabel und unverbindlich zu übermitteln, um den exakten Preis zu erfragen.
Ich werde prompt auf Ihre Anfrage reagieren.

Ceník služeb platný od 1. ledna 2007 pro platby v Kč ( pouze pro zákaznické objednávky z CZ)

Ceny účtované za 1 normostranu překladu (bez DPH):

PŘEKLADY

Standartní překlady:

Překlady z němčiny do češtiny 350,- Kč

Překlady z češtiny do němčiny 390,- Kč

Mezi jazyky                                    650,- Kč

Odborné a více náročné překlady: czechtranslations si zde může stanovit individuální cenu dle obtížnosti textu a nutnosti použití odborného know-how

Základem pro kalkulaci ceny je 1 normostrana (text na 30 řádcích a 60 pozicích, tj. 1500 znaků bez mezer u textových souborů ve formátu Word).

Poslední nedokončená normostrana se počítá jako celá.

Nejmenší rozsah objednávky je jedna normostrana.

OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Ověřené překlady z němčiny do češtiny 470,- Kč

Ověřené překlady z češtiny do němčiny 500,- Kč

Mezi jazyky                                                    750,- Kč

KOREKTURY

Jazyková a stylistická korektura českého textu

- podle rozsahu nutných oprav 150-200,-Kč /NS

Jazyková korektura nemeckeho textu - podle rozsahu nutných oprav 200-250,-Kč/NS

SLEVY

U nespěšných překladů nad 50 normostran 4 %

Platba v hotovosti nad 5 000 Kč při převzetí zakázky 3 %

Věrnostní zákaznická sleva (min. 1 zakázka nad 10 ns měsíčně) 2 %

Objednávka je zaslána elektronicky v textovém formátu Word for Windows 1 %

PŘÍPLATKY K ZÁKLADNÍ SAZBĚ

příplatek za dodatečné ověření soudním tlumočníkem 130,- Kč

U expresních překladů požadovaných téhož dne 50 %

U expresních překladů požadovaných do druhého dne 30 %

U spěšných překladů - kde počet normostran na jeden den práce překladatele je vyšší než 6 (den doručení a odevzdání se nepočítá) 10 %

TLUMOČENÍ

simultánní tlumočení - na konferencích, školeních a seminářích

4 600,- Kč/půlden

7 200,- Kč/den

ostatní typy – konsekutivní tlumočení

3 200,- Kč/půlden

6 400,- Kč/den

Soudní tlumočení – za přítomnosti soudního tlumočníka

3 200,- Kč/půlden

800,-/ započatá hodina

Za práci tlumočníka se považuje nejen vlastní tlumočení, nýbrž i prostá nutná přítomnost tlumočníka u zákazníka v době, kdy neprobíhá komunikace.

Při nasazení tlumočníka kratším než 4 hodiny se účtuje polovina denní sazby, při tlumočení nepřesahujícím 8 hodin se účtuje denní sazba. Při tlumočení v rozsahu 1 hodiny je možné dohodou účtovat polovinu půldenní sazby.

Za stornování objednávky tlumočení v době kratší než 24 hodin před započetím práce tlumočníka se účtuje storno ve výši až 50 % denní sazby.

V případě tlumočení mimo Mnichov zákazník zajišťuje (pokud není dohodnuto jinak) dopravu, ubytování a stravování tlumočníka.