ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak objednat překlad ?

Na telefonu ,faxem, nonstop-mobilním telefon, e- mail, písemnou formou nebo na disketě poštou, osobně na naší adrese.

Datový formát zakázky a způsoby odevzdání ?

Překlady jsou standardně vyhotovovány v textovém editoru Microsoft Word nebo v tabulkovém procesoru Microsoft EXCEL. Je možné zajistit i jiný formát dat podle požadavku zákazníka, včetně ne běžně užívaných formátů. Způsob odevzdání zakázky- faxem, poštou (tištěná verze, disketa, CD), e-mailem, osobně v naší kanceláři.

Platební podmínky ?

Fakturace se provádí po potvrzení o převzetí hotového překladu od zákazníka. Splatnost faktur je 10 dní.V případě zadání zakázky u které bude známo, že cena přesáhne 10 000 Kč, může být požadována částečná zálohová platba.

Co je to NS (normostrana) ?

Vyhl.č.77/1993 sb. Par.24 odst.2

Jednou stranou překladu se rozumí text psaný na stroji obsahující 30 řádků po 60 úhozech (1800 úhozů) včetně mezer.

Výpočet ceny překladu ?

Cena překladu se vypočítává pomocí Microsoft Word v cílovém jazyce, zde se z nabídky NÁSTROJE vybere položka POČET SLOV. Zde se provede součet všech ZNAKŮ VČETNĚ MEZER; výsledné množství se vydělí konstantou 1800, výsledek se vynásobí cenou za překlad bez DPH. Zakázky menší než 1 NS jsou fakturovány jako 1NS

Potřebujete ověřený překlad listiny ?

Zašlete Váš dokument nebo listinu a my provedeme ověření překladu.V případě jedinečných listin (pas, rodný list, občanský průkaz, řidičský průkaz atd. ) je nutné dát zhotovit jejich kopii a tu ověřit na matrice či u notáře. Překladatel totiž musí při ověřování Vaši listinu neoddělitelně spojit s překladem.

Expres služby

Za expresní služby se počítají zakázky v rozsahu více než 6 až 8 normostran za 1 pracovní den (na základě složitosti podkladů a individuální dohody). Příplatek za expresní překlad činí 30% z celkové ceny překladu.

Grafické úpravy

Na přání zákazníka provádíme kompletní zpracování dokumentu včetně přenosu obrázků z papírových podkladů, úpravu obrázků, formátování, přípravy pro tisk. Cena grafické práce dle dohody.