ÜBERSETZUNGEN TEXTKORREKTUREN DOLMETSCHEN

Ich biete einen professionellen Service im Bereich kompetenter Übersetzungen sowohl vom Tschechischen ins Deutsche als auch vom Deutschen ins Tschechische.

Unter anderem auch für die Fachgebiete Jura und Rechtswissenschaft, Technik

Mit steigender Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft gibt es einen wachsenden Bedarf bei Unternehmen und Behörden nach Übersetzungen. Für die exportierende Industrie sind Bedienungsanleitungen und Produktbeschreibungen in der jeweiligen Fremdsprache eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Markteintritt oder
-aufbau. Die Vielfalt an Geschäftsbeziehungen und entsprechenden Vertragsmöglichkeiten bedeutet einen steigenden Bedarf an Übersetzungen.

Ich bin Muttersprachlerin, die regelmäßig die tschechische Sprache spricht, die dabei aber im deutschsprachigen Raum wohnt. Dies bietet den Vorteil, dass eine lebendige Sprache für die Übersetzung verwendet wird. Gleichbedeutend wichtig ist, dass die fachspezifische Terminologie korrekt in die tschechische Sprache übersetzt wird und umgekehrt

Ich übersetze gerne neben Zeugnissen, amtl Dokumenten, Urkunden, auch
Ausschreibungsunterlagen, Bedienungsanleitungen, Broschüren, Dokumentation
Flyer, Handbücher, Internetseiten, Kataloge
Montageanleitungen, Präsentationen, Prospekte, Verträge,
Korresnpondenz aller Art und viel viel mehr....


Haben Sie noch keine Entscheidung für meine Dienste getroffen?? Kein Problem,

>>bitte senden Sie mir Ihren Text möglichst als Datei zu - 

>>ich erstelle Ihnen umgehend und kostenlos ein Angebot

PREKLADY  KOREKTUTRY TEXTU   TLUMOCENÌ

Běžně překládané písemné materiály :::

Korespondence všeho druhu, manuály, normy, prospekty, příručky, směrnice, smlouvy, reklamní komunikáty, obchodní korespondence, rodné listy, účetní výkazy, výpisy z rejstříku trestů, výroční zprávy, novinové články, diplomy, atesty a řada dalších.

::: Obory, se kterými mám velmi dobré překladatelské zkušenosti :::

Automobilový průmysl, bankovnictví, beletrie, biologie, botanika, cestovní ruch, daňové poradenství, databáze,  ekologie, ekonomie,  elektrotechnika,  farmacie, filozofie, finance, gastronomie, geografie,   historie, hospodářství, hudba,  informační technologie, jaderné inženýrství,  komunikační technologie, kosmetika,  kultura, lesnictví, letectví, logistika, management, marketing, média, medicína, obchod,  potravinářský průmysl, politologie, právo,  psychologie, reklama,  sport, stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, vojenství,  zahraniční obchod, zemědělství atd.

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Překlady prováděné soudním tlumočníkem. Tyto překlady se sešívají se zdrojovým textem, a to buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu připojí soudní tlumočník tzv. tlumočnickou doložku opatřenou kulatým razítkem.

Ověřené překlady lze vyzvednout osobně, nebo nechat si je zaslat poštou.

KOREKTURA

Cílem korektury rodilým mluvčím je odstranění jemných stylistických a gramatických nedostatků v překladech. Korekturu doporučujeme zejména pro oficiální překlady a prezentace, jako jsou webové stránky, tiskové dokumenty, firemní prezentace, atd.

U materiálů určených k tisku doporučujeme i předtiskovou korekturu, jejímž účelem je odstranění chyb, které mohou vzniknout během sazby textu.

Korekturu textů, které nepřekládala naše agentura, provádíme jen výjimečně a cena závisí na kvalitě konkrétního textu.

TLUMOCENÍ

Konsekutivní tlumočení - tlumočník vyslechne kratší úsek projevu a následuje jeho tlumočení do cílového jazyka.

Simultánní tlumočení - tlumočení bezprostředně během projevu.

Tlumočení soudním tlumočníkem - při svatebních obřadech, jednáních u notáře apod., kde je nutné účast i práci soudního tlumočníka potvrdit jeho kulatým razítkem.